5km
Chạy bộ và những tác động tích cực đến cuộc sống của mình

Như mình có nói đến ở bài viết đi Quy Nhơn, bản thân mình xưa giờ rất thích vận động, các môn mà mình đã tham gia bao gồm Đá Cầu (có thể tâng cầu bằng 2 chân và trên 200 cái), Bơi lội (Bơi bao khỏe có thể trên 2km 1 lần bơi), GYM, Yoga tại nhà và gần đây nhất là Chạy bộ. Ngày 30 tháng 12 năm 2018 ...

Xem thêm...
Xông Pha
Logo