Khác

Điểm đến – Tổng hợp những nơi mình đã đi trong và ngoài nước

Đây sẽ là nơi tổng hợp với những địa điểm mà mình đã từng đi qua và những lưu ý của hành trình khi đặt chận đến vùng đất đó. Hy vọng trong tương lai không xa, mình có thể lắp đầy các khoảng trống còn thiếu trong bản đồ dưới đây. Những tỉnh trong ...